Spôsoby ako znížIť znečistenie so zelenou dopravou

Autor: FORWARDER | Dátum: 08.03.2019

Doprava má veľký vplyv na životné prostredie. Z celkového množstva emisií oxidu uhličitého tvorí 75 % vozidiel cestnej dopravy a tento počet exponenciálne rastie. Taktiež 95 % cestnej dopravy spotrebuje ropu, čo vedie k približne 60 % spotrebe celkovej ropy na svete. To všetko dostáva vládu pod silný tlak, aby prišla s dopravnými riešeniami na zníženie znečistenia a dopytu po pohonných hmotách.

Zníženie znečistenia životného prostredia

Napriek tomu, že cestná doprava, ktorá je hlavným prispievateľom do znečisteného prostredia, mali by sa podniknúť kroky na zníženie emisií skleníkových plynov a dosiahnutie udržateľnej atmosféry. To zodpovedá ekologickej doprave, ktorá zahŕňa ekologické dopravné postupy, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Redukovanie počtu dodávok

Zníženie počtu dodávok pomáha znižovať spotrebu paliva a emisie. Nákladné vozidlá môžu skombinovať menšie bremená do jedného na redukovanie počtu dodávok.

Použitie verejnej dopravy

Vozidlá verejnej dopravy dokážu previesť veľké množstvo ľudí v jednom vozidle. Okrem toho sú lacné a ľahko dostupné. Keďže verejná doprava je podporovaná vládou, dúfajme, že budú prijaté príslušné ekologické dopravné opatrenia.

Prejdite sa alebo použite bicykle

Zvážte chôdzu alebo bicykel na dochádzanie do blízkych miest, ako napríklad do školy, nákupného centra alebo do práce. Tým sa nevytvára žiadny skleníkový plyn a je to úplne bezpečné pre životné prostredie. Navyše je to prospešné pre zdravie.

Použitie bionafty a elektriny na napájanie logistických vozidiel

Keďže logistické vozidlá a vozidlá dodávateľského reťazca predstavujú aj znečistenie životného prostredia, môže byť ekologické palivo a elektrická energia dobrý spôsob, ako zachovať životné prostredie.

Uprednostňovanie vozidiel pre viacerých cestujúcich

Je úspornejšie a ekologickejšie, keď štyria ľudia, ktorí by ináč použili každý svoje vlastné vozidlo na cestu na rovnaké miesto, použijú jedno vozidlo. Ako je zrejmé z tohto scenára, emisie skleníkových plynov sa môžu znížiť na 1/4.

Úprava aerodynamiky vozidla

Aj konštrukcia a karoséria vozidla ovplyvňujú spotrebu pohonných hmôt. Zjemnenie karosérie vozidla bude spotrebovávať menej paliva a tým aj menej emisií.

Ďalšie výhody zelenej dopravy

Okrem ochrany životného prostredia a zníženia znečistenia môže zelená doprava pomôcť získať oveľa viac výhod:

Ušetrite peniaze

Keď sa rozhodnete pre zelenú dopravu, šetríte peniaze viacerými spôsobmi. Napríklad chôdza a jazda na bicykli nespôsobujú žiadne alebo nízke náklady na údržbu a verejné vozidlá sú oveľa lacnejšie.

Žijete zdravší život

Chôdza a jazda na bicykli vám dáva dobrý tréning pre vaše srdce. Okrem toho, zníženie znečistenia zníži škodlivé účinky na dýchaciu sústavu. Celkovo to povedie k lepšiemu a zdravšiemu životnému štýlu.

Zvýšenie hospodárskeho rozvoja

Rozšírenie infraštruktúry verejnej dopravy a výroby ekologických vozidiel vytvorí pracovné príležitosti, ktoré prispejú k hospodárskemu rastu krajiny.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

facebook ikona

Aktuálne informácie na
facebooku

instagram ikona

Denné
príbehy na instagrame

youtube ikona

Video
obsahna youtube