Produkty a služby

Divízia prepravy sa zaoberá zabezpečením medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy tovarov a balíkov v rámci celého sveta. Štandardné objednávky sa prijímajú od 8.00 do 16.30 hodín, ale príjem objednávok je možný aj cez hot-line službu disponentov aj mimo pracovnej doby.

Prepravné služby spoločnosti Forwarder pôsobia v náročnom podnikateľskom prostredí a naša prepravná spoločnosť preukazuje vysokú operatívnosť a znalosť prepravného trhu. Dokáže zvládnuť zvýšenie prepravných objemov, pružne reaguje na pohyb cien, v jednotlivých prepravných reláciách preukazuje profesionálnu znalosť špecifík kontraktov a obchodných podmienok.

Tím kvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prepravných služieb so schopnosťou dorozumievať sa vo svetových jazykoch využíva všetky dostupné spôsoby komunikácie a špecializáciu – konkrétny pracovník – konkrétna prepravná služba od nakládky až po vykládku tovaru.

Naša špedičná spoločnosť ročne obstaráva cca 2 500 objednávok na dopravu. Okolo 60 % týchto dopytov tvoria vnútroštátne prepravy v rámci Slovenska. Okrem bezpečného paletizovaného tovaru, samozrejme, poskytujeme aj prepravy nebezpečného tovaru ADR. Prepravné služby zabezpečujeme štandardne podľa doby avizovania.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

facebook ikona

Aktuálne informácie na
facebooku

instagram ikona

Denné
príbehy na instagrame

youtube ikona

Video
obsahna youtube